תקנון הספריה

תקנון הספריה

החל מתאריך 1.1.2008 ההשאלה בספרייה ניתנת
ללא תשלום ובכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

1. המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
2. בעת הרישום ירכוש הקורא "כרטיס קורא" שיונפק לו בספרייה ואותו יציג עם כל השאלה. ההשאלה ניתנת רק עם הצגת כרטיס זה.
3. רישום קורא לספרייה ייערך לאחר הצגת תעודת זהות.
    רישום ילד ייערך בליווי אחד מהוריו, לאחר שתוצג ת"ז שבה הוא רשום.
4. קורא רשאי להחזיק ברשותו ספר ע"פ משך הזמן שייקבע ע"י הנהלת הספרייה.
5. ניתן להאריך מועד החזרת הספר בתיאום עם הספרנית, לפני תום מועד ההחזרה.
6. קורא אשר יאחר בהחזרת הספרים, יחויב בתשלום דמי-איחור בסכום שנקבע ע"י הנהלת הספרייה ומפורסם בתעריפון.
7. הקורא ידאג לשלמות הספר ולניקיונו. כל המלכלך או מקלקל ספר, ישלם בעבור הנזק כפי שייקבע בספרייה.
8. אסור להדביק ספר שנקרע. יש לידע את הספרנית על ספר קרוע.
9. במקרה של אובדן ספר יודיע הקורא לספרייה וירכוש ספר זהה חדש או ישלם תמורתו.
10. יש להביא ספרים בשקית או בתיק מתאימים ואטומים למים.
11. הכניסה לספרייה ללא דברי מאכל ומשקה.
12. הכניסה לחדר עיון היא ללא תיקים וללא טלפונים ניידים. אין לדבר בטלפונים בכל אזורי הספרייה.
13. קורא המשנה את כתובתו או מס' טלפון שלו חייב להודיע על כך לספרייה.
14. זכות ההשאלה ניתנת רק לקוראים שאין לחובתם ספרים, קנסות או חוב מכל סוג שהוא,
ועומדים בתנאי תקנון זה.
 

הודעות לקוראים

לרשותכם, תיבה להחזרת ספרים בשעות שהספרייה סגורה.


תקנות בשעת-סיפור

כדי לבלות בנעימים
בשעת סיפור, יש להקפיד:

- לא להיכנס עם תינוקות.

- לשמור על השקט.

- לכבות טלפונים סלולריים.

- להשגיח על הילדים ולהקפיד
  עבורם על אוירה תרבותית.

-להישמע להוראות הספרנית
  והמספר/ת.

בילוי נעים!

מה חדש על המדף


פרטי ספריה

שדרות מנחם בגין
כפר יונה 40300
טלפון: 09-8971134
פקס: 09-8971135
דואר אלקטרוני: libyona@gmail.com
שם מנהלת הספרייה: תרצה שקד-כהן

שעות פתיחה

יום א'
19:00-15:00
ימים  ב', ג'
12:00-9:00,
19:00-15:00
יום ה'
12:00-9:00,
19:30-15:00
יום ו'
12:00-9:00
שימו לב,
ההשאלה מסתיימת 
רבע שעה לפני שעת הסגירה.

ספרים פופולרים


עיצוב: Ja-Purity by JoomlArt זוכה תחרות העיצוב לשנת 2007
פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]